An cló Gaelach trí na haoiseanna

Acmhainn dóibh siúd ar suim leo an cló Gaelach is ea an láithreán seo. Gheofar cuntas anseo ar éabhlóid na peannaireachta trí na haoiseanna agus ar na noda is coitianta a úsáideadh i lámhscríbhinní na Gaeilge anuas go dtí lár an 19ú céad. Ina theannta sin, tugtar spléachadh ar stair an chló Ghaelaigh ón 16ú céad i leith.

Léiríonn na pictiúir sa ghailearaí úsáid an chló Ghaelaigh i réimsí éagsúla. Maraon le tuarisc ar na clónna digiteacha is fearr a dearadh le déanaí, tá cur síos ar roinnt de na háiseanna ríomhaireachta atá ann le haghaidh lucht úsáide an chló Ghaelaigh. Tugtar moltaí i dtaobh na clóchuradóireacht agus tá naisc le láithreáin úsáideacha a bhaineann le hábhar.